Victims of Wars Aid, z.s.

+420 608 423 999

Vznik projektu v Náhorním Karabachu

Na podzim roku 2020 byla většina území Náhorního Karabachu obsazena Azerbajdžánem. Pod kontrolou arménské samosprávy zůstalo pouze hlavní město Stepanakert a jeho nejbližší okolí. Obyvatelé z obsazených území uprchli buď do Arménie, nebo právě do Stepanakertu.

Do Karabachu jsme se vypravili jako pracovníci školy Svaté Alžběty krátce po ukončení bojů. Mise probíhala pod záštitou rektora VŠ Svaté Alžběty, profesora Krčméryho. Profesor Krčméry měl k Arménii blízký vztah i díky arménskému původu své babičky, která zažila tureckou genocidu. Ve městě se nacházely desítky tisíc uprchlíků z lokalit obsazených Azerbajdžánem. Pro uprchlíky bylo zajištěno provizorní ubytování v hotelích a veřejných prostorech. Pro uprchlíky nepřipadá v úvahu možnost návratu domů a tak jejich počet zůstává prakticky nemkěnný dodnes.

Po zmapování situace byl velmi rychle navržen a zrealizován projekt pomoci, který zajišťuje dodání základní pomoci uprchlíkům. Jedná se převážně o léky a základní potraviny. Na jaře 2021 dovezla naše organizace do Stepanakertu devět kyslíkových generátorů, které zakoupila Škola Svaté Alžběty. Za svou práci jsme obdrželi děkovnou listinu os starosty Stepanakertu. 

Fungování projektu

Projekt je realizován na základě spolupráce s místní zaměstnankyní Asyou. Asya pracuje na základě zaměstnanecké smlouvy o dohodě práce, každý týden o víkendech. Náplní její práce je navštěvovat místa, kde jsou ubytováni uprchlíci. Asya zjišťuje a následně zajišťuje jejich potřeby. Předmětem pomoci jsou převážně základní potraviny a léky. Všechny věci jsou nakupovány na místě. Projekt je koordinován dle našich instrukcí při pravidelné elektronické komunikaci s Asyou a dále při osobních schůzkách ve městě Goris, kde jednáme o situaci a přebíráme analýzu potřeb uprchlíků. K povinnostem Asyi patří i vedení evidence o vykonané činnosti, nebo vyplněné dotazníky každého komu se pomoci dostane .

Evidujeme okolo 20 000 vyplněných dotazníků, na jejichž základě jsou analyzovány potřeby uprchlíků.

Rozpočet a financování

Pro dlouhodobé fungování projektu je potřebný rozpočet 1000 Euro/měsíc. Finanční prostředky byly od počátku získávány na základě darovacích smluv od školy Svaté Alžběty v Bratislavě. Z částky 1000 Euro představuje 120 tis AMD (cca 200 Euro) odměna Asyi, zbytek je užíván k zajištění potřeb uprchlíků.

Fungování v roce 2023

Dle domluvy s profesorem Krčmerym bylo počítáno s pokračováním projektu v roce 2023. Konzultovali jsme i případné rozšíření, na základě aktuální situace o 200 euro. Předběžně bylo počítáno s cestou do Arménie, Gruzie a Karabachu na počátku tohoto roku. Plánován byl více měsíční pobyt, s cílem monitoringu situace a práce na rozvoji projektu. Podporu ze strany VŠ Svaté Alžběty však přerušilo nečekané úmrtí profesora Krčméryho na podzim 2022. Jeho přání ohledně pokračování projektu zůstalo ze strany školy nenaplněno. Projekt nyní funguje v alternativním režimu, kdy jsou Asye do Stepanakertu zasílány prostředky získané od individuálních dárců. Asya tak může vždy jednorázově zajistit pomoc potřebným.

Jelikož množství a efektivita pomoci závisí pochopitelně na financích, obracíme se tímto i na Vás s žádostí o podporu projektu Karabach. Přispět lze prostřednictvím účtu zřízeného pod hlavičkou Victims of wars aid z.s. speciálně pro Arménii a Karabach:

Číslo účtu:          2500982791 / 2010

IBAN:                  CZ71 2010 0000 0025 0098 2791

BIC/SWIFT:         FIOBCZPPXXX

Aktualizace 

Po obsazení zbylého území Karabachu bude veškerá další pomoc směřovat k uprchlíkům, kteří se nyní nacházejí na území Arménie.  Jedná se o zhruba sto tisíc lidí, mezi uprchlíky je nyní i naše pracovnice Asya.