Victims of Wars Aid, z.s.

+420 608 423 999


IBAN:CZ2120100000002201050185

Victims of  Wars Aid

Pomoc v oblastech zasažených válečnými konflikty

Finanční podpora našich projektů: 2201050185/2010

Podpořit naše projekty můžete i koupí našich knížek, které byly vydány s cílem podpořit projekty VOWA a jsou k dostání  u knihkupců:

Miroslav Farkas (Všelicha) - "Pikola"

Markéta Všelichová - "Bojovali jsme za lidskost"


AKTUÁLNÍ PROJEKTY A JAK MŮŽETE POMOCI

Od podzimu 2021 dlouhodobě funguje projekt v Náhorním Karabachu. Naše sociální pracovnice zajišťuje distribuci pomoci mezi uprchlíky z lokalit obsazených Azerbajdžánem. Pomoc je zaměřena na základní potraviny, hygienické potřeby a léky. Na fungování projektu spolupracujeme s Vysokou školou sv. Alžběty v Bratislavě. Pro realizaci projektu je klíčová i podpora individuálních dárců. Více informací naleznete v sekci "Arménie a Karabach". 


VOWA vznikla s cílem pomáhat v místech, kde se lidem pomoci nedostává. Jedním z takových míst je Kurdistán, především pak oblast Rojavy. Pořádáme pravidelné výjezdy o délce v rámci týdnů až měsíců.  Naše pomoc je opět zaměřena primárně na válečné uprchlíky. V táborech žijí statisíce lidí, kteří jsou na útěku v důsledku syrské  občanské války, či aktuálně turecké invaze. Především v Rojavě jsou podmínky v táborech velmi neuspokojivé. Další výjezd plánujeme letos na podzim a na místě velmi pomůže jakýkoliv Váš příspěvek.

Podpořit naše projekty můžete i koupí našich knížek, které byly vydány s cílem podpořit projekty VOWA a jsou k dostání  u knihkupců:

Miroslav Farkas (Všelicha) - "Pikola"

Markéta Všelichová - "Bojovali jsme za lidskost"

K pomoci užíváme rovněž výtěžek z prodeje výrobků v eshopu. Výrobky pochází od našich přátel z tureckých věznic, kteří jsou vězněni z politických důvodů. Podpořit je můžete nákupem libovolného výrobku. Peníze putují přímo k rodinám našich vězněných přátel.  

O VICTIMS OF WARS AID Z.S.

Projekt Victims of war aid z.s. začal 25.1.2016, kdy jsme podali první listinu o stanovách. Tehdy jsme sledovali dění v Evropě, prohlubující se uprchlickou krizi a také čím dál zřetelnější hrozbu terorismu. Na Blízký východ, konkrétně do iráckého a syrského Kurdistánu jsme se vypravili s cílem poznat prostředí, ze kterého problémy jež se dotýkají i Evropy vychází. Chtěli jsme porozumět situaci přímo na místě, a zároveň uvážit, zda i my, jako jednotlivci, Evropané, máme možnost nějak současné dění ovlivnit přímo na místě. A viděli jsme, že s možnostmi, které coby Evropané máme, můžeme i jako jednotlivci významně pomoci lidem, kteří na Blízkém východě čelí nesvobodě a válce. Pro pomoc těmto lidem na jaře 2016 spolek Victims of war aid z.s. vznikl. Našim cílem bylo zpočátku zaměřit se na oblasti, kterým se z různých důvodů pomoc nedostává. Na oblasti, kde kvůli politické nestabilitě odmítá většina ostatních organizací působit. Právě lidé žijících v těchto oblastech potřebuji pomoc nejvíc, a právě v těchto oblastech se dá velmi efektivně působit i s relativně minimálními prostředky. Vedle pomoci v oblastech přímo zasažených válečnými konflikty se VOWA od počátku věnovala také pomoci uprchlíkům a politicky pronásledovaným osobám na území Evropy.
V roce 2016 jsme jako VOWA pracovali na projektu mobilní nemocnice pro Rojavu. V rámci přípravy tohoto projektu jsme cestovali do kurdistánského Erbilu, kde jsme se měli setkat se zástupci slovenské organizace Škola svaté Alžběty. S níž jsme na projektu spolupracovali. Během této cesty jsme 13.11. 2016 byli zadrženi a později odsouzeni v Turecku, kde jsme nakonec strávili ve vězení 3 roky, 8 měsíců jako političtí vězni. Projekt VOWA nyní pokračuje po téměř čtyřech letech.

Pro všechny uvedené aktivity využíváme vedle příspěvků dárců využít prostředky získané prodejem knížek, které byly vydány primárně pro podporu aktivit vowa. Po letech strávených ve vězení pro nás lepší způsob satisfakce, než „prodat příběh“ a za peníze pomoci potřebným.

Boj pokračuje a nikdy neskončí, dokud bude komu pomáhat.......

Kurdistán

Kurdistán navštěvujeme pravidelně. Přečtěte si více.

Pomoc politickým vězňům nejen v Turecku

Zůstáváme v kontaktu s našimi přáteli v tureckých věznicích. Pomáháme politicky pronásledovaným.

Arménie a Artsakh

V Arménii, tedy konkrétně v Karabachu, dlouhodobě funguje naše sociální centrum. Přečtěte si více.

Pomoc uprchlíkům v Evropě

Pomáháme uprchlíkům, ať už jsou odkudkoliv. Pravidelně vyjíždíme do Bosny i na další místa, kde je aktuálně pomoc potřeba.

Ukrajina

Zde se dozvíte více o možnosti pomoci.